Suscriute via feed
 

Salut

Vostè i la seva familia poden tenir les necessitats sanitàries en cas de malaltia o accident cobertes amb la millor medecina privada, sense cap tipus de restricció, mitjançant una pòlissa de salut.

Tenir cura de la nostra salut i de la de qui ens envolta és l'únic que ens assegura una millor qualitat de vida.

És el que ens permet gaudir cada moment amb la tranquil.litat de saber que, davant un imprevist estem protegits.

Vostè pot tenir cobertes totes les consultes mèdiques, hospitalitzacions, intervencions quirúrgiques i parts, dins i fora del Quadre Mèdic a Espanya, per a que obtengui una ràpida solució i diagnòstic als seus problemes de salut, sense cues ni llistas d'espera amb el facultatiu que vostè trii.

Aquestes assegurances cobreixen els riscos de malaltia i accident de l'assegurat, proporcionant els serveis mèdics, quirúrgics, així com els ingressos en centres i clíniques assistencials, dins de les especialitats i límits establerts en la pòlissa.

Per aquest tipus d'assegurances l'entitat asseguradora no abona quantitat alguna a l'Assegurat, sino que presta els serveis ressenyats anteriorment. Es per això que es diu que la d'assistència sanitària és una assegurança de prestació de serveis.

Al mercat hi ha dues modalitats de contractació:

 • La de pagament capitatiu

  L'Assegurat té a la seva disposició un quadre mèdic al que haurà d'acudir forçosament, abonant l'entitat asseguradora els honoraris pactats.
 • La de reemborsament de despeses

  L'Assegurat pot triar lliurement els professionals, fent-se càrrec de les minutes i factures corresponents, que després traslladarà a l'entitat asseguradora per a que li reemborsi.

A l'actualitat moltes pòlisses han establert un sistema mixte, ja que posen a disposició de l'assegurat un quadre mèdic al que poden recórrer lliurement, però deixant la porta oberta a la possibilitat de reemborsament de despeses en cas de que l'Assegurat fos assistit en un altre centre.

Com complementaris als d'assistència sanitària trobem les Assegurances de Malaltia, per les quals es preveu l'abonament d'un subsidi diari en cas de malaltia i/o hospitalització de l'Assegurat que compensi les pèrdues econòmiques que aquest fet pugui ocasionar-li. No es tracta de les despeses mèdiques, que quedarien amparades en la modalitat anterior, sino les conseqüències econòmiques d'aquests processos, com pugui ser, per exemple, les pèrdues d'ingressos professionals - en el cas dels autònoms-, o l'increment en les despeses necessàries per a mantenir l'activitat normal de la familia - ames de casa.

Possibles Garanties i sumes assegurades

 • Quadres mèdics provincials de màxima qualitat

  Inclós
 • Serveis mèdics i centres fora del Quadre Mèdic

  Inclós
 • Atenció telefònica personalitzada

  Inclós
 • Hospitalització

  Habitació individual sense límit de dies amb despeses d'estada de l'acompanyant cobertes amb ingressos per intervenció quirúrgica o part (en hospitals dins dels nostres Quadres Mèdics que disposin del citat servei)
 • Servei 24 hores d'Urgències Mèdiques a domicili

  Inclós
 • Visites o operacions dins i fora del quadre mèdic

  Inclós
 • Pla personalitzat de medecina preventiva

  Revisió mèdica anual, neteja bucal, revisió ginecològica...
 • Reemborsament de despeses

  Fins el límit fixat per cada acte, devolució del 80% de l'import de les consultes, anàlisi i radiografies efectuades fora del quadre mèdic i devolució del 90% de l'import de les factures de l'hospital i del cirurgià quan no estiguin inclosos en el Quadre Mèdic.

L'assegurat es dirigeix al professional o Centre Mèdic triat dins del Quadre Facultatiu concertat, rebent la prestació sense desemborsar diners. L'assegurat pot utilitzar els serveis de qualsevol professional sanitari o centre mèdic, en qualsevol lloc del món.

Vida i Salut

Accés clients

usuari

paraula de pas