Mes de 30 anys treballant per a la seva seguretat.
Sóm líders en el sector.
 

Inici

FRAM Gabinete Correduria de Seguros S.L. Corredoria d'Assegurances (inscripció J1226, Registre especial de la Direcció General d'Assegurances), proporciona serveis integrals en gerència de riscos i contractació d'Assegurances a més de 100.000 clients, inclouent a empreses de primera linia amb presència nacional i internacional, en els més diversos sectors d'activitat.

Disposa d'una important estructura tècnica i comercial amb una gran capacitat logística, amb un equip humà de professionals capacitats per a la contratació i gestió de les cobertures més especialitzades, donant així solució a totes i cadascuna de les necessitats empresarials, sigui quin sigui el seu nivell de negoci.

FRAM Gabinete Correduria de Seguros S.L. ofereix els seus serveis integrals aplicant una metodologia molt precisa: primer designa a l'executiu responsable de la compte, realitzant una inspecció tècnica dels actius i riscos, una valoració de la cobertura vigent per determinar les diferents opcions i el seu cost, així com les polítiques d'actuació més adequades en cada cas (mesures de prevenció i seguretat, peritatge, financiació).

Determinada l'opció més interessant pel client, negocia els contractes en les millors condicions de mercat amb companyies de provada solvència, facilitant inclús un pla individualitzat de financiació i assessorant en la implantació de les normes administratives i de procedimient intern per la gestió dels contractes i reclamacions en cas de sinistre.

FRAM Gabinete Correduria de Seguros S.L. treballa amb una clara vocació d'apropament als seus clients per mig d'un servei personalitzat que fa molt més eficaç el departament de gestió i control de riscos.

Accés clients

usuari

paraula de pas